Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

I. Warunki ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.tsclinic.pl  prowadzony jest przez spółkę Mythaispa Sp. z o. o. Sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Ketlinga 30, 03-289 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000739402, NIP 5242776793, REGON 360743535 oraz adres poczty elektronicznej: klinika@tsclinic.pl.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca. Szczegółowe zapisy dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych, jak również celowości ich pobierania umieszczone są w dokumencie Polityka Prywatności. Dokument ten zawiera również informacje dotyczące stosowania w sklepie plików cookies i innych narzędzi analitycznych.  

3. Definicje występujące w Regulaminie:

    1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

    2. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

    3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.sklep.tsclinic.pl;

    4. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklep.tsclinic.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

    5. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

    6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy operatorem sklepu www.sklep.tsclinic.pl, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem narzędzia internetowego Sklepu;

    7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

    8. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

    9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

    10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 4. Dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym www.sklep.tsclinic.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Aby można było poprawnie przeprowadzić procedurę Zamówienia, nie jest konieczne założenie konta użytkownika, a proces zakupu możliwy jest po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. W przypadku rejestracji warunkiem jej jest akceptacja niniejszego Regulaminu i podanie wszelkich niezbędnych danych, oznaczonych jako obowiązkowe. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka. 

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie możliwe, w razie potrzeby potwierdzenie złożenia zamówienia. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak numeru telefonu) uniemożliwiające jakikolwiek kontakt z Zamawiającym nie będą realizowane.

6. Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym  www.sklep.tsclinic.pl są podane w złotych polskich i stanowią ostateczną kwotę zakupu dla Kupującego.

8. Firma Mythaispa sp. z o.o. sp. komandytowa jest płatnikiem VAT i wystawia faktury na zakupiony towar.

9. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu realizacji Zamówienia:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

b) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem operatora Blue Media S.A.

Operator obsługuje karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 

III. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

- Firmy kurierskiej

- Paczkomatów

- Poczty Polskiej

3. Czas dostawy wynosi maksymalnie 2 dni robocze od nadania paczki.

4. Nie ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

 

IV. Reklamacje i zwroty

1. Mythaispa sp. z o.o. sp. kom., jako sprzedawca, odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.ma możliwości odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie.

2. Reklamacje wynikłe z wad zakupionego produktu należy kierować mailowo na skrzynkę: klinika@tsclinic.pl, lub pisemnie na adres Mythaispa sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Ketlinga 30, 03-289 Warszawa.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Ketlinga 30, 03-289 Warszawa. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

5. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

6. Towar uszkodzony przez Kupującego lub noszący znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi. 

7. W przypadku zwrotu pełnowartościowego produktu przez Kupującego Sprzedający ma 14 dni na zwrot pieniędzy.

  

 

Regulamin Korzystania z Kart Podarunkowych

 • Karty są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich zakupu. Po upływie terminu ważności Karty tracą ważność. Istnieje możliwość przedłużenia Karty Podarunkowej o 3 miesiące od dnia wygaśnięcia. Przedłużenie Karty kosztuje 50% wartości karty w cenie regularnej.
 • Kartę można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług. Nie można jej wykorzystać na zabiegi chirurgiczne.

 • W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt z recepcją  pod nr tel. 797 716 145 lub przez formularz kontaktowy.

 • Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Karta Podarunkowa.

 • W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 3h przed umówioną wizytą, Karta Podarunkowa w całości lub w części uznana zostaje za zrealizowaną.

 • Kartę należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

 • Karty nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Kart, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

 • Zgodnie z życzeniem, osoba obdarowana może dopłacić do Karty, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać, opiewa na kwotę wyższą niż wartość Karty.

 • Płatności Kartą nie można łączyć z promocjami i rabatami.

 • Karty imienne mogą być przeniesione na inną osobę.

 • W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Podarunkowej, TS Medical Clinic nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

 • Kart kwotowych nie można zrealizować na zabiegi chirurgiczne.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl